V/v bồi dưỡng, thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018

Thứ ba - 03/04/2018 20:23
       
       UBND TỈNH NGHỆ AN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
  Số:  493/SGDĐT-TCCB                                   Nghệ An,  ngày 19  tháng 3 năm 2018
 V/v  bồi dưỡng, thi thăng hạng giáo viên
  mầm non, phổ thông công lập năm 2018 
 
 
.            Kính gửi:
                              - Trường Đại học Vinh;
                              - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã;
                              - Các TT GDTX, TT GDNN-GDTX huyện, thành phố, thị xã;
                              - Các đơn vị trực thuộc Sở.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018 về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập kèm theo Kế hoạch tổ chức kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018, cụ thể như sau:
          - Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng II lên hạng I trong tháng 6,7/2018.
      - Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng II lên hạng I trong tháng 8,9/2018.
Địa điểm: Tại Trường Đại học Vinh  (đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp).
Để có cơ sở chuẩn bị cho việc cử giáo viên dự thi thăng hạng theo kế hoạch  của Bộ, Sở đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:
1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng đơn vị trực thuộc:
1.1. Nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018 và các văn bản có liên quan của Bộ, nội dung công văn này của Sở để phổ biến, quán triệt chủ trương, kế hoạch của Bộ về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong toàn thể cán bộ quản lí và giáo viên tại các đơn vị cơ sở giáo dục và chỉ đạo triển khai thực hiện.
1.2. Tổ chức cho giáo viên tham gia bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, thời gian học vào thứ Bảy và Chủ nhật.
- Đối với các đơn vị trực thuộc huyện: Mở lớp tại các huyện hoặc liên huyện, đặt tại TTGDTX, TTGDTNN-GDTX.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Mở lớp tại trường hoặc liên trường.
Riêng lớp cho đối tượng giáo viên THPT hạng II dự thi thăng hạng Giáo viên THPT hạng I: Mở tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh).
Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thông báo công khai, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học tập, có trình độ và chứng chỉ để dự thi thăng hạng. Tài liệu học tập theo kế hoạch đã đăng kí, Nhà Xuất bản Giáo dục sẽ chuyển về các đơn vị.
1.3. Lập danh sách đăng kí dự thi (theo mãu của Bộ), kèm theo hồ sơ (theo quy định của Bộ), gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ) 1 bản đóng dấu đỏ, 1 bản qua hộp thư điện tử : anhnh@nghean.edu.vn trước ngày 05/4/2018 để Sở kịp thời gửi về Bộ theo quy định. Nếu gửi chậm hoặc không gửi, đơn vị chịu trách nhiệm về việc giáo viên không được bồi dưỡng hoặc tham gia dự thi.
(Lưu ý: Tin học và Ngoại ngữ chỉ cần thống kê trình độ đáp ứng theo yêu cầu dự thi thăng hạng, chưa cần thiết phải nộp các chứng chỉ bồi dưỡng, nhưng nếu miễn thi thì phải có minh chứng kèm theo như: Chứng chỉ Tiếng dân tộc, Bằng Trung cấp CNTT, Cử nhân Ngoại ngữ văn bằng 2,  …. ). Riêng Chứng chỉ Tiêu chuản chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng cần thi thì bắt buộc phải có.
1.4. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về công tác bồi dưỡng và cử 1 cán bộ, chuyên viên tổ chức cán bộ làm đầu mối:
- Chịu trách nhiệm quản lí, giám sát, phân lớp học theo danh sách, cử lớp trưởng; phối hợp đại diện Trường Đại học Vinh và Trung tâm GDTX, trung tâm GDCN-GDTX để tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Sở.
- Lập danh sách và hồ sơ thi thăng hạng theo quy định của Bộ.
- Liên hệ Nhà xuất bản Giáo dục đảm bảo tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên.
1.5. Hiệu trưởng trường THPT công lập: Chịu trách nhiệm về công tác bồi dưỡng và cử 1 lãnh đạo làm đầu mối, phân lớp theo danh sách; liên hệ Nhà xuất bản Giáo dục đảm bảo tài liệu cho giáo viên. Trường THPT nơi đặt địa điểm mở lớp đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện thuận lợi cho lớp học và cử 1 lãnh đạo (có tham gia học) làm lớp trưởng.
                   2. Trường Đại học Vinh:
2.1. Lên kế hoạch và cử giảng viên giảng dạy theo kế hoạch của Sở; cấp chứng chỉ kịp thời (chậm nhất là sau 10 ngày kết thúc khóa học) để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên dự thi thăng hạng.
2.2. Liên hệ phòng giáo dục và đào tạo và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục NN-GDTX cấp huyện, tỉnh nơi đặt địa điểm để tổ chức thực hiện giảng dạy theo kế hoạch của Sở.
2.3. Kinh phí bồi dưỡng từ học phí theo quy định của nhà trường.
3. Các trung tâm giáo dục huyện, tỉnh phối hợp các phòng giáo dục và đào tạo và Trường Đai học Vinh chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc lớp bồi dưỡng theo quy định.
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng đợn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm về việc giáo viên không được dự thi thăng hạng do không được tham gia bồi dưỡng cấp Chứng chỉ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc chậm gửi danh sách, hồ sơ dự thi theo quy định. Danh sách, hồ sơ ngoài việc gửi về Sở, cần lưu giữ tại phòng để khi cần xem xét giải quyết các khiếu nại và thanh tra, kiểm tra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở (qua Phòng TCCB) để xem xét giải quyết.
Liên hệ tài liệu Nhà Xuất bản Giáo dục qua ông  Trịnh Đình Tài, sđt: 0968968889, email: trinhtai.ebs@gmail.com
Sở gửi kèm theo: Kế hoạch mở lớp (Bảng I) và công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ (Kế hoạch mở lớp các hạng khác, Sở sẽ gửi sau).
 
          Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC
          - Như trên;                                                                          
            - UBND tỉnh (b/c);     
            - Bộ GDĐT; Cục NGCBQLGD;
            - Sở Nội vụ (b/c);
            - UBND huyện, TP, TX;
            - Các PGĐ;                                                                                         (Đã kí)
- TTCĐ ngành;
            - Các phòng, ban Sở;                                                      Nguyễn Thị Kim Chi 
- Lưu VT.                                                 
 
                                                                                                                    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây