V/v thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2018

Thứ ba - 15/05/2018 21:47
      UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

Số: 857/SGD&ĐT-CTTT

V/v thực hiện tháng hành động phòng,
chống ma tuý, Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2018
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
                               Nghệ An, ngày 09 tháng  5  năm 2018
Kính gửi:
                 - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã;
                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở;
 
          Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND-NC ngày 05 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý,  Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2018; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:
          1. Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác phòng, chống ma tuý, kết hợp phòng chống tội phạm... Thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của ngành chỉ đạo về đấu tranh, phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục.
          2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X), về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy.
          3. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an địa phương thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Công văn số Số 1885/SGD&ĐT, ngày 19/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, phòng chống tội phạm, TNXH, PCMT, HIV/AIDS trong trường học năm học 2017-2018; Kế hoạch số 284/KH-SGD&ĐT, ngày 07/01/2018 của Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người trong ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.
          4. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế - ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) và tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6) năm 2018 tại địa phương. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong các tổ chức, đoàn thể nhà trường có hiệu qủa. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hè ở địa phương cho học sinh, sinh viên với chủ đề “Thanh niên và học sinh, sinh viên chủ động tham gia phòng chống ma tuý”, thiết thực, bổ ích góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho học sinh, sinh viên về tác hại và hậu họa của ma tuý nhằm ngăn chặn và đẩy lùi ma tuý, các chất gây nghiện thâm nhập học đường.
          5. Duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo an ninh trường học, các Câu lạc bộ phòng chống ma túy trong các nhà trường, tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng chống ma túy; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn từ xa những biểu hiện buôn bán, vận chuyển ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục.
          6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tố giác những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh nghiện ma tuý, tổ chức vận động đi cai nghiện ở các trung tâm cai nghiên. Kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm đối với những cán bộ, giáo viên, học sinh có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất ma tuý trong và ngoài nhà trường.
          Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CT HSSV (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);    
- Công an tỉnh (để báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở;
- Cụm trưởng ANTH 2018 (để chỉ đạo);
- Lưu VT, PCMT 2018.
 
    KT.GIÁM ĐỐC
   PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                          
                        
        Đã ký
 
 
 
   Thái Huy Vinh
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây