V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước dịp cuối năm học 2017-2018 và hè năm 2018

Thứ tư - 25/04/2018 20:43
                   UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

Số: 733/SGD&ĐT-CTTT

V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước dịp cuối năm học 2017-2018 và hè năm 2018
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                 Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2018
                    Kính gửi:
                                  - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;
                                  - Các đơn vị trực thuộc Sở.
 
          Thực hiện Công văn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/4/2018 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; Công văn số 1281/BGDĐT-GDTC, ngày 04/4/2018 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè 2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống tai nạn, thương tích cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
          1. Tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chị thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ trướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chị thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh.
            2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong các nhà trường; phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý cho học sinh; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để tăng cường các giải pháp trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.
3. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục. Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý.
4. Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh học sinh, giáo viên để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh, giáo viên; thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.
5. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương triển khai cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật và những quy định của nhà trường trước khi về nghỉ hè. Thông báo cho phụ huynh học sinh biết lịch học của học sinh những ngày cuối năm học; đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình học sinh biết thời gian nghỉ hè 2018, qua đó tăng cường phối hợp để quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè.
          6. Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay cuối năm học ngắn gọn, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, có ý nghĩa; yêu cầu không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xẩy ra.
7. Các nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao, cấp danh sách, phiếu theo dõi học sinh hoạt động hè về địa phương nơi và nhận lại phiếu có nhận xét của thôn, bản, xã, phường (nơi học sinh tham gia sinh hoạt hè) khi học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, xếp loại đạo đức của học sinh trong học kỳ 1 của năm học 2018 - 2019.
Cùng với việc bàn giao học sinh về nghỉ hè, các trường đặc biệt quan tâm thông báo những đối tượng học sinh chậm tiến với công an xã, phường, thị trấn để theo dõi, quản lý, giáo dục và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật có thể xẩy ra nơi cư trú trong dịp nghỉ hè.
8. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị, trường học; tăng cường lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất của nhà trường dịp cuối năm học và hè 2018.
9. Các trường học chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương để thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè cho thanh thiếu niên, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, vui chơi lành mạnh, bổ ích. Tích cực tham gia các câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống ma tuý,… ở địa phương. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác, ngăn chặn kịp thời, không để đối tượng xấu lôi kéo, xúi dục học sinh, sinh viên tham gia tuần hành, tụ tập kích động biểu tình trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật nhất là tại các công trình kinh tế trọng điểm của tỉnh có vốn đầu tư của nước ngoài …
10. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên phòng ngừa, ngăn chặn, không đăng tải, phát ngôn những bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc những chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước qua các trang mạng internet và các trang mạng cá nhân.
11. Tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nghiêm túc chấp hành đúng quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, thực hiện đúng quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, không uống rượu, bia trước khi điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong thời gian nghỉ hè bị các cơ quan công an xử phạt thông báo về nhà trường, đồng thời thông báo cho các cơ quan về quyết định xử lý của nhà trường vào đầu năm học mới.
Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết với các chủ đò đảm bảo 100% giáo viên, học sinh, sinh viên khi qua sông phải được mặc áo phao; đảm bảo đầy đủ các thiết bị phao cứu sinh và không chở quá người quy định.
12. Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không đi qua các cung đường ngập nước, qua sông, suối khi có nước lũ lên cao. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong việc phòng, chống tại nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước ở học sinh, trẻ em.
Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống tai nạn đuối nước; phối hợp hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trong thời gian nghỉ hè. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt...; cảnh báo các khu vực nguy hiểm có thể đuối nước như ao hồ, sông suối, các hố công trình và những nơi tiềm ấn nguy cơ đuối nước khác. Nghiêm cấm học sinh tự ý rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
13. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp triển khai chương trình thanh niên tình nguyện xung kích hỗ trợ các thí sinh dự thi kỳ thi quốc gia năm 2018. Tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa, trong công tác Đoàn, Hội, Đội; tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh tại nơi cư trú.
          Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua ông Phạm Viết Toả, Phòng Chính trị tư tưởng) hoặc qua email toapv@nghean.edu.vn trước ngày 25/9/2018.
 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                                   
- Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTC Bộ GD&ĐT (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh (để b/c);
- Phòng PA83, PV28 Công an tỉnh (để ph/h);
- Tỉnh đoàn (để ph/h);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để b/c);
- Các phòng ban Sở (để chỉ đạo);
- Cụm trưởng ANTH 2018 (để chỉ đạo);
- Lưu: VT. ANTH 2018     
                      KT.GIÁM ĐỐC
                     PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                              (Đã kí)
 
 
                       Thái Huy Vinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây