V/v chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018 và tăng cường ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, ôn thi THPT quốc gia năm 2018

Thứ sáu - 20/04/2018 21:07      UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
Số: 727 /SGDĐT-GDTrH
V/v chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018 và tăng cường ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, ôn thi THPT quốc gia năm 2018
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
           Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2018
 
   Kính gửi:  
               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
                - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
 
          Để chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018 và tăng cường ôn thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2018-2019 , thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các các Phòng GD&ĐT, các Trường THPT thực hiện tốt một số nội dung sau:
 I. Chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018
1. Rà soát chương trình các môn học và hoạt động giáo dục, có kế hoạch đảm bảo nội dung và thời lượng theo quy định, phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã được quy định đối với các môn học và hoạt động giáo dục. Tổ chức dạy bù chậm chương trình nghiêm túc, tránh tình trạng dồn tiết, dồn buổi gây quá tải cho học sinh và không đảm bảo tính khoa học và chuyên môn (yêu cầu có kế hoạch, thời khóa biểu dạy bù khoa học, có hồ sơ theo dõi, quản lý đầy đủ).
2. Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới, thực hiện theo các công văn: số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT, kết quả đánh giá học sinh ở các môn học cần thể hiện đầy đủ trong sổ đánh giá học sinh và học bạ theo quy định. Công tác tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu, đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
         3.Các đơn vị triển khai thí điểm Kế hoạch tăng cường dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020 ban hành theo Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, kế hoạch số 1820/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/9/2017 của Sở GD&ĐT, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả của việc thực hiện.
4. Các đơn vị tiến hành tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 gắn với việc triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ GDĐT phát động; Công văn số 2203/HDLT SGDĐT-CĐN ngày 26/10/2017 về hướng dẫn liên tịch thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” giai đoạn 2016-2020 giữa Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành. Các Trường THPT gửi báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 về Sở GD&ĐT (bản có dấu đỏ, qua phòng GDTrH) và bản mềm qua email gdtrh@nghean.edu.vn chậm nhất ngày 30/5/2018 (theo mẫu gửi kèm).
II. Tăng cường ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019  và ôn thi THPT quốc gia năm 2018
1. Tiếp tục tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019  tới giáo viên, học sinh, phụ huynh theo hướng bám sát nội dung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT; Các công văn hướng dẫn về thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT.
2. Các đơn vị căn cứ các công văn hướng dẫn về thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT để thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.   
3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức cho tổ/ nhóm chuyên môn, giáo viên, học sinh tiếp cận, phân tích các đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành; đề thi minh họa bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 do Sở GD&ĐT ban hành về cấu trúc, nội dung kiến thức, mức độ phân hóa, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh đều được biết. Từ đó giúp giáo viên, học sinh có nhận thức đúng và có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy học, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh,  đặc biệt kỹ năng làm bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đối với đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cần lưu ý những điểm mới của đề thi so với đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
4. Các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung kế hoạch ôn tập, trong đó chú trọng việc xác định nội dung, thời lượng, hình thức tổ chức ôn tập, lưu ý hướng dẫn học sinh tự ôn tập; Về nội dung ôn tập, cần chú ý xác định các chủ đề cần ôn tập của từng môn học, xác định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt; các loại/dạng câu hỏi, bài tập; hệ thống câu hỏi/bài tập ở các mức độ để giúp học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng. Có phương án phân loại học sinh để ôn tập đảm bảo phù hợp, sát đối tượng.
Việc tổ chức học thêm (nếu có) phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và các quy định của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm để ôn thi khi chưa có sự thống nhất của phụ huynh, học sinh và chưa đảm bảo các điều kiện về nội dung chương trình, đội ngũ, cơ sở vật chất.
5. Các đơn vị có các hình thức cho học sinh làm quen với các dạng đề thi để rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh và giúp các em có định hướng tốt hơn trong ôn tập.
Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, GDTrH.
 
 
 
 
 
 
 
 
                             KT. GIÁM ĐỐC
                            PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                                   (Đã ký)
 
                                 Võ Văn Mai
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây