KẾ HOẠCH CUỐI NĂM HỌC 2017-2018 (Từ 03/5/2018 - kết thúc năm học)

Chủ nhật - 22/04/2018 20:27
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
     TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
             Hưng Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2018
 

 

                                     KẾ HOẠCH CUỐI NĂM HỌC 2017-2018

                                                                                 (Từ 03/5/2018 - kết thúc năm học)

 
 
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tâp trung các hoạt động hoàn thành nhiệm vụ năm học; tăng cường ôn thi TN THPT
- Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, nề nếp dạy và học.
- Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
TT Nội dung công việc Thời gian Người phụ trách, kiểm tra Ghi chú
1 -Tổ chức dạy bù chương trình cho 3 khối
- Chuyển SKKN cấp trường lưu thư viện.
3,4,5/5/2018 Tổ CM tổng hợp gửi thầy Đông để lên Lịch dạy bù, theo dõi;  tập hợp SKKN nộp cho thầy Liêm vào sổ lưu  
2 GVBM hoàn thành việc vào điểm khối 12 05/5/2018 BGH, TKHĐ, GV bộ môn khối 12  
3 - Giao ban cốt cán sau tiết chào cờ
- Họp Chi bộ từ 14h - 15h
- Họp HĐSP từ 15h 15p - 17h
7/5/2018 - Đảng viên
- HĐSP
 
4 GVCN hoàn thành tổng kết điểm và dự kiến xếp loại HK K12; tham khảo ý kiến xếp loại HK với GV bộ môn, Đoàn trường, tổ Giám thị; duyệt hạnh kiểm HS K12 với BGH; hoàn thành hồ sơ, phê ký học bạ khối 12 08/5/2018 BGH, Đoàn trường, Tổ giám thị, GVCN, GV dạy K12  
5 Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh tại Sở 09/5/2018 Thầy Hưng, cô Hằng  
6 Thi KSCL học kỳ 2 khối 10, 11 (3 môn Văn, Toán, Anh) 10-12/5/2018 BGH, GV được phân công  
7 Bầu Hội đồng trường 12-14/5/2018 BGH, CB,GV có liên quan  
8 - Kiểm tra hồ sơ khối 12: Sổ điểm, học bạ, các hồ sơ liên quan khối 12
 
14/5/2018 - BGH, TK hội đồng tham mưu, GVCN khối 12, GV được điều động
 
 
9 - GV nạp bài học kỳ môn Toán, Văn Anh khối 10,11
- GV hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11; vào điểm trên VnEdu
 
15/5/2018 GV dạy khối 10,11  
   10 Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường từ các trường THCS, sau đó báo số lượng thí sinh NV1 về phòng KTKĐCL Sở; nộp dữ liệu thi, phiếu dự tuyển niêm phong về Sở; in thẻ dự thi gửi các trường THCS 15-28/5/2018 Thầy Hưng, cô Hằng, cô Liên  
11 Hoàn thành chương trình khối 12 19/5/2018 GV dạy khối 12  
12 Tổ chức hoạt động HN, NGLL khối 10, 11, 12
 
19/5/2018 Thầy Đông, giáo viên được phân công  
13 GVBM khối 10,11 hoàn thành sổ điểm, phê ký học bạ 19/5/2018 GVCN, GV dạy khối 10,11  
14 GVCN khối 10,11 hoàn thành tổng kết điểm và dự kiến xếp loại HK; tham khảo ý kiến xếp loại HK với GV bộ môn, Đoàn trường, tổ Giám thị; duyệt hạnh kiểm HS với BGH; hoàn thành hồ sơ, phê ký học bạ khối 10 21/5/2018 BGH, Đoàn trường, Tổ giám thị, GVCN, GV dạy khối 10,11  
15 Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm, cá nhân và phần mềm quản lý điểm, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối; đóng dấu xác nhận lên hồ sơ sau khi đã kiểm tra; thu hồ sơ 2 chuyên đề/tổ 21/5/2018 Thầy Đông chủ trì, cô Thủy tham mưu (Quyết định, kế hoạch, biên bản, báo cáo, kết luận), Ban KTNB trường học  
16 Lao động đối với các lớp 10,11 còn lại 21/5/2018 Thầy Tuấn chủ trì, phối hợp với BCH CĐ, BCH ĐT lên kế hoạch, chỉ đạo. GVCN tham gia chỉ đạo lớp.  
17 Thống kê lỗi của GV để cung cấp cho việc xét thi đua của Tổ, của trường (Sổ trực BGH, Sổ ghi hội họp; sổ trực giám thị; kết quả kiểm tra nội bộ…) 22/5/2018 BGH, Thư ký Hội đồng, Tổ giám thị, BCH CĐ, BCH ĐT, Ban TTND  
18 Họp xét thi đua các lớp 22/5/2018 BGH, BCH CĐ, BCH ĐT, Thư ký HĐ (Thư ký HĐ, Thầy Hoàng, Thầy Việt Anh chuẩn bị số liệu, báo cáo)  
19 Làm hồ sơ rèn luyện HK trong hè đối với HS có HK yếu K10, 11; lên danh sách học sinh phải thi lại và thông báo 22/5/2018 Thầy Đông, GVCN khối 10,11; Thư ký HĐ.  
20 Hoàn thành các báo cáo năm học nộp về Sở 22 - 30/5/2018 Các cá nhân được phân công  
21 Họp Tổ xét thi đua, GV tự đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp 23/5/2018 Các tổ chuyên môn  
22 Thu và kiểm kê sách, tài liệu.
Kiểm kê CSVC, tài sản cuối năm học; bàn giao CSVC từ lớp về trường (nếu so với bàn giao đầu năm các lớp có hư hỏng CSVC phải tự sửa chữa, đền bù), lên kế hoạch sửa chữa CSVC trong hè
23/5/2018 BGH, Ban CSVC, NV thư viện, Ban TTND, GVCN  
23 Hoàn thành chương trình khối 10,11 24/5/2018 GV dạy khối 10,11  
24 Buổi chiều: Từ 14h Họp HĐTĐKT nhà trường 24/5/2018 Hội đồng TĐKT  
25 Buổi sáng: Chủ tịch HĐCT vào lớp 10 họp tại Sở GD&ĐT 25/5/2018 Cô Hạnh  
26 Từ 14h Họp HĐSP nhà trường 25/5/2018 HĐSP  
27 Buổi sáng: Từ 7h 30p Họp Phụ huynh khối 10,11 26/5/2018 BGH, GVCN khối 10, 11  
28 Rà soát, chi trả hết các chế độ trong năm học cho giáo viên, học sinh 26-28/5/2018 BGH, Tổ trưởng, Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan  
29 Tổng kết năm học, Lễ trưởng thành K12
(Cuối buổi cho HS khối 12 liên hoan tại lớp)
28/5/2018 - HĐSP.
- VP gửi Giấy mời cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
- Thầy Việt Anh tham mưu Lễ trưởng thành, loa đài, văn nghệ
 
30 - Các tổ chức, bộ phận, cá nhân rà soát hồ sơ năm học theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia để lưu năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua, các báo cáo gửi Sở 
29/5/2017 - HĐSP
- Báo cáo theo phân công.
 
31 Chuẩn bị, tổ chức thi TS vào lớp 10
(Có Lịch cụ thể riêng)
28/5-7/6/2018 BGH, tổ chức, cá nhân được điều động  
Lưu ý:
- Các ngày trong tuần dạy học theo Thời khóa biểu, các lớp khối 12 sau khi kết thúc chương trình, tiếp tục ôn thi THPT quốc gia theo Kế hoạch. Ngày 01-02/5/2018, toàn trường nghỉ lễ 30/4, 01/5.
- Phân công làm báo cáo kết thúc năm học nạp về Sở GD&ĐT:
+ Thầy Đông báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về phòng GDTrH (theo CV 727/GD&ĐT-GDTrH) trước ngày 30/5/2018.
+ Thầy Hồ Văn Hoàng chuẩn bị các hồ sơ thi đua khen thưởng theo quy định gửi Sở GD&ĐT; tham mưu báo cáo tổng kết năm học của trường gửi Sở GD&ĐT trước 30/5/2018.
+ Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy: Tham mưu báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học gửi Thanh tra Sở trước 30/5/2018.
- Căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT, huyện Hưng Nguyên và tình hình thực tiễn, nhà trường sẽ bổ sung, điều chỉnh Lịch công tác và thông báo đến các Tổ chuyên môn để thông báo đến giáo viên.
- Căn cứ công việc, các tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Khi có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh, báo cáo Hiệu trưởng nhà trường xin ý kiến chỉ đạo.
 
 
Nơi nhận:
- Chi bộ;
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng;
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
          Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây