THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban cốt cán Trường THPT Lê Hồng Phong tháng 4/2018

Thứ hai - 16/04/2018 20:22
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
 
  TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 
               Số: 15/TB-THPTLHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
             Nghệ An, ngày 16  tháng 4 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban cốt cán
Trường THPT Lê Hồng Phong tháng 4/2018
 
 
 
 
          Ngày 16/4/2018, Trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức cuộc họp giao ban cốt cán do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh chủ trì. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của Phó Hiệu trưởng; Trưởng tổ chức, đoàn thể; Tổ trưởng chuyên môn trong thời gian từ ngày 02 - 14/4/2018, nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 4 (từ 16 - 28/4/2018)
- Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5).
- Thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch; tập trung cho công tác ôn tập, chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia khối 12 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học của khối 10, khối 11.
- Hoàn thành việc đăng ký dự thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12.
- Hưởng ứng ngày sách Việt Nam.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, việc tổ chức dạy thêm - học thêm.
- Tổ chức họp phụ huynh khối 12.
- Tiếp tục làm tốt công tác An ninh trường học, quản lý học sinh, nề nếp dạy và học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo tại Công văn 385/SGD&ĐT ngày 5/3/2018 của Sở GD&ĐT (Chấp hành nghiêm túc thời gian và hiệu quả làm việc của giáo viên và nhân viên; tuyệt đối không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc; không hút thuốc lá tại nơi làm việc; ăn mặc gọn gàng, lịch sự; thực hiện phân công rõ người, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu; mở sổ nhật ký công việc để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; có thái độ đúng mực trong giao tiếp với người khác, nhất là đối với đồng nghiệp, với phụ huynh và học sinh; sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, nghiêm túc...)
- Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học xanh - sạch - đẹp - thân thiện.
III. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện
1. Về công tác hành chính, quản trị nhà trường
Giao Văn phòng:
- Tham mưu để mua bổ sung dụng cụ vệ sinh (Thùng chứa rác để ở vị trí chung).
 - Lên kế hoạch công việc hàng tuần, chỉ đạo, kiểm tra, có sổ theo dõi và đánh giá cụ thể việc thực hiện của lớp trực, công tác vệ sinh của lao công để đảm bảo hiệu quả, tạo môi trường luôn sạch, nhất là các phòng làm việc Hội đồng, phòng chờ giáo viên, các khu vực vệ sinh giáo viên và học sinh.
- Tham mưu để thành lập Tổ thanh lý tài sản theo quy định đối với các vật dụng không sử dụng được để tạo sự gọn gàng trong cơ quan.
2. Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch, thực hiện báo cáo:
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng:
+ Xây dựng Kế hoạch truyền thông của trường. Hoàn thành trong tháng 4/2018.
+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TW về công tác phòng chống tham nhũng trong nhà trường. Hoàn thành trước 15/5/2018.
- Đ/c Hồ Sỹ Đông - Phó Hiệu trưởng:
+ Chỉ đạo hoạt động chuyên môn theo kế hoạch. Phê duyệt KH ôn thi THPT quốc gia của các Tổ chuyên môn. Chủ trì tổ chức khảo sát lần 2 cho học sinh khối 12 tham gia thi chung cụm THPT. Có văn bản chỉ đạo cụ thể cho các Tổ chuyên môn về thực hiện tiến độ chương trình, kiểm tra cuối năm học cho các khối.
+ Báo cáo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (Đã giao qua email ngày 6/4/2018), báo cáo trước 17h ngày 15/4/2017.
+ Lên Lịch công tác của trường ở bảng hàng tuần; chỉ đạo, lên Lịch dạy bù hàng tháng; chỉ đạo, theo dõi Tổ chuyên môn việc lên Lịch mời đồng nghiệp dự giờ hàng tuần ở Bảng thao giảng.
+ Lên kế hoạch chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm định, hồ sơ kiểm định theo quy định.
- Đ/c Hồ Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn:
+ Tổng hợp kết quả cụ thể hàng tuần của Tổ trực giám thi báo cáo Lãnh đạo nhà trường (gửi báo cáo qua email Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) và niêm yết công khai trước toàn trường về nề nếp làm việc qua phản ánh hàng ngày của người trực.
+ Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước theo CV số 576/SGD&ĐT-VP ngày 29/3/2017 về Sở GD&ĐT trước ngày 02/5/2018.
+ Phối hợp với Văn phòng tham mưu xây dựng Kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của trường THPT Lê Hồng Phong theo yêu cầu tại Quyết định số 306/QĐ-SGD&ĐT. Hoàn thành trong tháng 4/2018.
+ Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường giai đoạn 2018 - 2022. Hoàn thành trước 15/5/2018.
- Đ/c Nguyễn Việt Anh - BT Đoàn trường:
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác chấn chỉnh nề nếp, an ninh trường học.
+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho ĐVTN  qua các hoạt động, qua chương trình phát thanh, qua tuyên truyền trong các buổi chào cờ.
+ Tham mưu, xây dựng Kế hoạch chuẩn bị cho Lễ trưởng thành cuối năm học.
 + Phối hợp với cán bộ thư viện, Tổ ngữ văn tuyên truyền cho ngày sách Việt Nam (Lên số báo bảng tin, tuyên truyền qua chào cờ, phát động phong trào đọc sách, giới thiệu sách...). Tham mưu báo cáo gửi về Sở GD&ĐT theo CV số 596/SGD&ĐT-VP trước ngày 15/5/2018.
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - TB TTND: Tham mưu cho Phó Hiệu trưởng công tác kiểm tra nội bộ trường học về kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, công tác dạy thêm, học thêm. Thực hiện kiểm tra ở tuần 35, hoàn thành Kết luận kiểm tra trong tháng 4.
- Các Tổ trưởng chuyên môn: Căn cứ Lịch công tác và các văn bản của nhà trường (gửi qua Email và niêm yết ở Bảng công văn) để quán triệt, triển khai, tổ chức cho các thành viên trong Tổ thực hiện. Tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn. Yêu cầu mỗi Tổ chuyên môn trong 1 tuần có ít nhất có 1 tổ viên mời đồng nghiệp dự giờ thông qua Bảng thao giảng ở phòng chờ.
Lưu ý:
- Việc giao ban cốt cán sẽ tiến hành 2 tuần/lần vào tuần đầu tháng và giữa tháng. Nếu có công việc đột xuất cần triệu tập sẽ thông báo.
- Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và các Công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, Hiệu trưởng sẽ bổ sung nhiệm vụ, yêu cầu thực hiện đối với các tổ chức có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ tháng, nhiệm vụ năm học. Các công văn yêu cầu sẽ chủ yếu chuyển qua Email của các cá nhân. Phó Hiệu trưởng chủ động thực hiện công văn qua hộp thư trường theo lĩnh vực được phân công.
- Hàng tháng, từ ngày 25 - 27, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ giám thị phải báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng, Thư ký hội đồng kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng để Thư ký hội đồng tổng hợp và các đồng chí trên phải trực tiếp báo cáo trước Hội đồng sư phạm, giải trình trước cán bộ, giáo viên về các nội dung liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực được phân công phụ trách, ủy quyền. Tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện cho Phó Hiệu trưởng. GVCN báo cáo tháng cho Hiệu trưởng.
IV. Kiến nghị
- Kính đề nghị Chi bộ nhà trường cho chủ trương về số lượng, cơ cấu nhân sự (bằng văn bản) để nhà trường triển khai kiện toàn Hội đồng trường.
Trên đây là Kết luận của Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong tại cuộc họp giao ban cốt cán ngày 16/4/2018, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG    
- Chi bộ;
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng;
- BCH Công đoàn; BTV Đoàn trương;
- Các Tổ chuyên môn (triển khai, thực hiện);                                         (đã ký)
- Lưu: VT.                                                                                  
                                                                                                   Nguyễn Thị Bích Hạnh   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: thptlehongphong-nghean.edu.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây