V/v phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên

Thứ sáu - 04/05/2018 19:58
    UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

Số: 799/SGD&ĐT-CTTT

 
V/v phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền
 phát triển đạo trái phép trong cán bộ,
nhà giáo, học sinh, sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                       Nghệ An, ngày 03 tháng 5 năm 2018
 
          Kính gửi:
                       - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã;         
                       - Các đơn vị trực thuộc Sở.
         
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa trời” đến khu vực trường học, ký túc xá để tuyên truyền, lôi kéo mọi người trong đó có cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên (CB,NG,HS,SV) tham gia vào "Hội". Qua báo, đài phản ánh, ở một số địa phương trên cả nước đã có một số CB,NG,HS,SV tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời", bỏ học để đi tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật. Đây là hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác, học tập, rèn luyện và sinh hoạt của CB,NG,HS,SV; tác động xấu đến an ninh trật tự trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục cũng như cuộc sống của cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên.
Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo CB,NG,HS,SV tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời" và các hội, nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm một số nội dung:
          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để CB,NG,HS,SV nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
          2. Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của CB,NG,HS,SV, đặc biệt là trên các diễn đàn, mạng xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát người lạ ra vào trường học, ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
          3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trường học.
          Nhận được Công văn này Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời báo cáo về Sở khi có vụ việc xẩy ra (qua ĐT: 0975557799; 0919554029; Email: toapv@nghean.edu.vn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT (để b/c);
- UBND tỉnh; Ban T.giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Phòng PA83, PA88 Công an tỉnh (để ph/h);
- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- CĐN, các phòng, ban Sở (để chỉ đạo);
- Các trường ĐH,CĐ, TC thuộc tỉnh (để ph/h);
- Lưu VT. ANTH 2018.
 
                    KT.GIÁM ĐỐC
                  PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                          
                         (đã ký)
 
 
                   Thái Huy Vinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây