V/v hướng dẫn thực hiện Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Thứ bảy - 26/05/2018 09:44
    UBND TỈNH NGHỆ AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
 Số: 588/SGD&ĐT-KTKĐCLGD                        Nghệ An, ngày 30 tháng 3  năm 2018
     V/v hướng dẫn thực hiện Kỳ thi
         THPT quốc  gia  năm 2018
                                     
          Kính gửi:
          - Các trường THPT;
- Trường THPT chuyên ĐH Vinh; Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT;
- Các trung tâm GDTX, GDNN – GDTX.
Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi) và Công văn số 991/BGDĐT-QLCL  ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và  xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để tổ chức, triển khai và thực hiện tốt Kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, THPT Chuyên ĐH Vinh, PT Năng khiếu TDTT Nghệ An, Giám đốc các TTGDTX,  TTGDNN – GDTX (gọi chung là các đơn vị dự thi)  thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc nghiên cứu, học tập các văn bản nói trên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý, đồng thời thực hiện đúng những nội dung hướng dẫn cụ thể sau:
 
I. Tổ chức đăng ký dự thi
1. Nơi đăng ký dự thi (ĐKDT):
- Thí sinh đang học tại đơn vị dự thi nào thì ĐKDT tại đơn vị đó, danh sách các đơn vị dự thi do Sở GD&ĐT qui định.
- Thí sinh tự do:
+ Thí sinh đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước: đăng ký tại trường nơi mình đã học. Trường hợp đặc biệt (nơi thí sinh đã học không tổ chức ĐKDT, thí sinh đang ở khác nơi mình đã học, ...), thí sinh có thể liên hệ đăng ký nơi thuận tiện nhất;
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi: có thể liên hệ đăng ký nơi thuận tiện nhất.
Thủ trưởng các đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu ĐKDT chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn ĐKDT, thu Phiếu ĐKDT, nhập thông tin thí sinh ĐKDT, quản lý hồ sơ ĐKDT và chuyển hồ sơ, dữ liệu ĐKDT cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.
 
 
Các đơn vị tổ chức ĐKDT cần lưu ý một số điểm sau:
a) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, máy in, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...).
b) Hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu ĐKDT đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ; các thông tin về mã tỉnh, mã huyện, xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GDĐT quy định; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT; có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.
c) Hướng dẫn chu đáo thí sinh  trong đăng ký môn Ngoại ngữ, bảo lưu điểm thi.
Cụ thể:
- Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.
- Các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:
+ Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018:
TT Môn
Ngoại ngữ
Chứng chỉ
đạt yêu cầu tối thiểu
Đơn vị cấp chứng chỉ
1 Tiếng Anh - TOEFL ITP 450 điểm
- TOEFL iBT 45 điểm
Educational Testing Service (ETS)
IELTS 4.0 điểm - British Council (BC)
- International Development Program (IDP)
2 Tiếng Nga TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1) Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)
3 Tiếng Pháp - TCF (300-400 điểm)
- DELF B1
Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)
4 Tiếng
Trung Quốc
- HSK cấp độ 3
 
 
 
- TOCFL cấp độ 3
- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)
- Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committree for the Test of Proficiency - Huayu)
5 Tiếng Đức - Goethe-Zertifikat B1
- Deutsches Sprachdiplom  (DSD) B1
- Zertifikat B1
Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
6 Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)
 
- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.
- Đăng kí và xác định điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp:
+ Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên. Lưu ý: Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10); khi đăng kí bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu ĐKDT;
+ Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào bảng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp để cấp giấy xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh thi năm 2017 tại đơn vị mình.
 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi
2.1. Hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT:
a) Đối với đối tượng là người đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi:
- 02 Phiếu ĐKDT thi giống nhau;
- Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);
- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
- 02 ảnh cỡ 4x6 cm.
b) Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định tại điểm a nói trên phải có thêm:
- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi thí sinh ĐKDT về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 của Quy chế thi;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);
- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) ;
- 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh
2.2. Hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: 
a) 02 Phiếu ĐKDT giống nhau;
b) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);
c) 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
  Lưu ý:
-    Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có học bạ theo chương trình nào phải ĐKDT theo quy định của chương trình đó.
- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2018 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.
Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT ĐKDT để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, xét tuyển vào CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
- Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi.
 - Ảnh của thí sinh là ảnh màu kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
- Khi nhập Phiếu ĐKDT, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh.
 
3. Thời hạn đăng ký dự thi
-    Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 18/4/2018, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 cm (riêng thí sinh tự do phải nộp thêm 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh); nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.
-    Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.
-    Chậm nhất 25/4/2018 các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ ĐKDT cho thí sinh.
-    Chậm nhất đến ngày 25/5/2018, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.
-    Đơn vị ĐKDT kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.
-    Phiếu ĐKDT số 1 lưu tại đơn vị ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 2 giao lại cho thí
sinh.
-    Chậm nhất ngày 25/5/2018, các đơn vị ĐKDT hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho sở GDĐT: Danh sách ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy Chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ (đối với thí sinh tự do) và ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số 1 phía bên ngoài túi hồ sơ sẽ được Sở GDĐT lưu giữ).
-    Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có).
-    Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển.
- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.
Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại.
Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/4/2018); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/5/2018); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.
4. Kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh
Để tránh những sai sót trong quá trình lập danh sách thí sinh, các đơn vị  phải tự tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ hồ sơ ĐKDT. Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chéo hồ sơ thi, dự kiến ngày 03/5/2018 (có công văn hướng dẫn riêng) và có thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ của từng đơn vị.
II. Bài thi, Hình thức thi, Lịch thi
1) Bài thi
- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).
- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã ĐKDT cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.
2) Hình thức thi
          - Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).
- Bài thi Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận.
3) Lịch thi
Ngày Buổi Bài thi/
Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
24/6/2018
 
SÁNG
 
8 giờ: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU
 
14 giờ: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
25/6/2018 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
26/6/2018 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
27/6/2018 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng
                   
 
 
III. Tổ chức Hội đồng thi
1. Thành lập các Điểm thi
1.1. Căn cứ phương án tổ chức các Điểm thi của Hội đồng thi đã được Giám đốc Sở phê duyệt, các trường, trung tâm được đặt làm địa điểm thi (gọi chung là đơn vị sở tại) chuẩn bị cơ sở vật chất cho Điểm thi: phòng thi, phòng làm việc của lãnh đạo Điểm  thi, các văn bản, bảng biểu, văn phòng phẩm…
 Sở điều động trực tiếp Trưởng, Phó và Thư ký  Điểm thi cùng số lượng cán bộ coi thi tại các Điểm thi. Căn cứ số lượng yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị chọn, cử  cán bộ, giáo viên theo đúng quy định để tham gia công tác coi thi tại Điểm thi được phân công.
Từ ngày 12-15/6: Thư ký sở tại của các Điểm thi về Sở (Phòng Khảo thí và KĐCLGD) nhận hồ sơ thi của Điểm thi. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.
          1.2. Lịch họp Trưởng các Điểm thi: từ 7 giờ 30 phút, ngày 16/6/2018, tại Hội trường C, Sở GDĐT.
          2. Công tác Coi thi
Công tác Coi thi được thực hiện theo quy định tại Chương V của Quy chế thi. Sau đây là một số hướng dẫn cụ thể:
2.1. Ngày 23/6/2018: Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi, Thư ký, Công an, bảo vệ trường và nhân viên phục vụ có mặt tại Điểm thi thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức nhận đề thi do Ban vận chuyển đề thi bàn giao (sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau);
- Kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi, tiếp nhận địa điểm thi, cơ sở vật chất và các phương tiện để tổ chức kỳ thi;
- Tiếp nhận hồ sơ thi, niêm yết trước cửa phòng thi Danh sách thí sinh trong phòng thi của từng buổi thi và quy định trách nhiệm thí sinh theo quy định tại Điều 14 Quy chế thi;
- Giải quyết những công việc cần thiết của kỳ thi, thống nhất những quy định về hiệu lệnh, phương pháp tiến hành kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Điểm thi; bố trí phương án bảo vệ đề thi, bài thi, hồ sơ thi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu ở mục 2 dưới đây.
2.2. Ngày 24/6/2018: Trưởng điểm thi tổ chức họp toàn thể Điểm thi, nghiên cứu, học tập Quy chế, các văn bản, các quy định có liên quan đến kỳ thi, phân công cán bộ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi; ghi xác nhận những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực của thí sinh và chuyển những thông tin này cho Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, cập nhật vào phần mềm quản lý thi; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, các thủ tục cần thiết, các điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; rà soát đội ngũ lãnh đạo, thư ký và cán bộ coi thi (về số lượng, chất lượng) và làm một số phần việc khác của Điểm thi.
2.3. Trước mỗi buổi thi: Trưởng các điểm thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng điểm thi để xử lý.
2.4. Phân công coi thi
- Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi; đảm bảo trong mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi (CBCT) là cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ và 01 CBCT là giáo viên trường phổ thông;
- Trưởng Điểm thi bố trí cán bộ giám sát phòng thi, đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không nhiều hơn 07 phòng thi. Riêng các phòng thi cho thí sinh dự thi 1 môn hoặc 2 môn thành phần của bài thi tổ hợp thì mỗi cán bộ giám sát không quá 3 phòng thi;
Yêu cầu các cán bộ coi thi phải tuân thủ các quy định về cách đánh số báo danh, phát giấy thi, giấy nháp, phát đề thi, thu bài thi trong quá trình coi thi. Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn.
2.5. Phát đề thi, giấy thi và thu bài thi
a) Trưởng điểm thi thực hiện giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT tại Điểm thi theo quy định của Trưởng Ban Coi thi.
b) Gọi thí sinh vào phòng thi, phát giấy thi, đề thi cho thí sinh.
- Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Thí sinh được mang vào phòng thi máy tính cầm tay được quy định trong văn bản của Bộ GDĐT;  
- Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 Quy chế thi. Sau đó CBCT thứ nhất đi nhận đề thi; CBCT thứ hai ở lại phòng thi và kí tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh;
- Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT cắt túi đề thi. Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất giơ cao túi đề thi để thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong, yêu cầu 2 thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận túi  đề thi còn nguyên nhãn niêm phong, sự phù hợp môn thi với lịch thi; dùng kéo cắt túi đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho Trưởng điểm thi xử lý; phát đề thi cho từng thí sinh;
- Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 10 phút đối với bài thi Toán, Ngoại ngữ, 05 phút đối với bài thi Ngữ văn và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng điểm thi (qua cán bộ giám sát thi) và Trưởng điểm thi báo cáo cho Trưởng Ban Coi thi ngay sau khi phát hiện;
- Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (nếu có) cho người được Trường Điểm thi phân công.
- Việc CBCT ký và ghi họ tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp phát bổ sung cho thí sinh được thực hiện như khi phát lần đầu tiên.
c) Quy trình coi thi trắc nghiệm thực hiện theo Điều 22 của Quy chế thi. Một số lưu ý:
- Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2017-2018, ĐKDT bài thi tổ hợp nào thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó;
- Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một Phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN;
- Việc phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN của bài thi tổ hợp được thực hiện tương tự như phát Phiếu TLTN của các bài thi trắc nghiệm khác. Lưu ý: Các môn thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi;
- Đề thi trắc nghiệm được phát theo hàng ngang, lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (theo hướng nhìn từ dưới phòng thi lên).
- Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thi sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi;
- Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không phải nộp đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
- Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết;
- Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi;
- Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của thí sinh (so sánh mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh).
d) Một số điểm lưu ý trong tổ chức coi thi bài thi tổ hợp:
- Thí sinh thi cả 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp: Tổ chức coi thi như đối với các đối tượng khác được quy định tại mục c nói trên.
-    Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.
-    Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.
-    Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.
-    Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, CBCT phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến bài thi, đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng... nào khác ngoài bài thi, giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng. này nếu phát hiện vi phạm.
Trong khoảng thời gian nghỉ chờ và làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được CBCT xem xét cho phép ra ngoài phòng thi; thí sinh phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT, chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi. CBCT và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi, trường thi.
2.6. Thu bài thi
Trước khi hết giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp), CBCT thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết;
- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT thứ nhất phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản. CBCT thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi; CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;
- Các CBCT kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí sinh. CBCT thứ nhất trực tiếp mang túi bài thi, cùng CBCT thứ hai đến bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi (hoặc cán bộ được lãnh đạo Điểm thi ủy quyền) túi bài thi chứa toàn bộ bài thi đã được sắp xếp theo số báo danh từ nhỏ đến lớn và một bản Phiếu thu bài thi đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí sinh dự thi. Một bản Phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài và số tờ của từng bài kèm theo, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có);
- Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi và phiếu thu bài của từng phòng thi (gọi là túi số 1) được lãnh đạo Điểm thi (hoặc cán bộ được lãnh đạo Điểm thi ủy quyền) và hai CBCT niêm phong tại chỗ. Mỗi túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong vào chính giữa 3 mép dán, hai CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi. Sau đó các bên ký vào biên bản bàn giao.
Biên bản tổng hợp của Điểm thi cần ghi thật chính xác số báo danh, họ và tên của tất cả thí sinh vắng thi; tổng số bài, số tờ của môn thi Ngữ văn; tổng số bài thi trắc nghiệm của bài thi tổ hợp.
Toàn bộ các túi số 1 của bài thi độc lập (bài thi tổ hợp) được bỏ vào chung một túi gọi là túi số 2. Trưởng điểm thi trực tiếp niêm phong túi số 2 bằng tem niêm phong chuyên dụng do Sở cấp trước toàn thể các thành viên của Điểm thi. Bên ngoài túi số 2 ghi rõ tên Điểm thi; Bài thi môn...; số túi số 1 (số phòng) và có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 đại diện giám thị, 01 thư ký và Trưởng điểm thi.
Toàn bộ hồ sơ coi thi, các loại biên bản lập tại phòng thi, túi đựng đề  thừa đã được niêm phong và biên bản của Điểm thi được cho vào một túi gọi là Túi số 3. Bên ngoài túi số 3 ghi rõ tên Điểm thi, tên các loại hồ sơ và có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 đại diện giám thị, 01 thư ký và Trưởng điểm thi.
Túi bài thi và hồ sơ coi thi được niêm phong đựng trong các hòm, tủ phải được khoá và niêm phong, để trong một phòng chắc chắn, an toàn. Tại phòng này có một thành viên của Điểm thi, một lãnh đạo Điểm thi và Công an trực bảo vệ 24/24 giờ;
Trưởng Điểm thi chịu trách nhiệm về việc niêm phong, đóng gói, bảo quản và bàn giao trực tiếp toàn bộ bài thi và hồ sơ thi của Điểm thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Trực thi và thông tin trong Kỳ thi
Tất cả các Điểm thi phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực thi. Tại mỗi Điểm thi phải có máy điện thoại cố định và cán bộ trực điện thoại phải có mặt thường xuyên tại địa điểm trực thi. Ở những Điểm thi không thể bố trí được điện thoại cố định thì bố trí 01 điện thoại kéo dài hoặc điện thoại di động đặt cố định tại phòng trực của Điểm thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Trong trường hợp cần thiết, có thể bố trí máy tính tại phòng trực của Điểm thi và đảm bảo máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển báo cáo nhanh cho bộ phận trực thi của Sở.
          Các Điểm thi phải thực hiện việc báo cáo nghiêm túc, chính xác, kịp thời các thông tin trong Báo cáo nhanh coi thi (theo mẫu quy định), báo cáo nhanh được thực hiện theo thứ tự các buổi thi (từ buổi thi 1 đến buổi thi 5) trước khi kết thúc buổi thi 15 phút về các số máy điện thoại trực thi đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo thi của huyện (thành phố,  thị xã).
          Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt, sự cố bất thường trong các ngày thi, Trưởng Điểm thi phải báo cáo ngay về các số máy điện thoại của Giám đốc: 3599296, di động: 0914594686; Phó Giám đốc phụ trách thi: 3841159, di động: 0913028885; Trưởng phòng KT&KĐCLGD: 3598481, di động: 0913073963 và báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thi (cấp huyện, thành phố, thị xã) tại địa bàn.
          Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn tham mưu UBND huyện (TP,TX) thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện (TP,TX).
          Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện kỳ thi, các đơn vị phải tham mưu, đề xuất, thông tin kịp thời với Ban chỉ đạo thi cấp huyện, thành phố, thị xã; phối hợp tốt với các phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.
          2.8. Nộp bài thi về Sở
          Thời gian nộp bài và hồ sơ thi về Sở: từ 14 giờ 00 đến 22 giờ 00, ngày 27/6/2018. Trưởng Điểm thi (hoặc Phó Trưởng Điểm thi được Trưởng Điểm thi ủy quyền) chịu trách nhiệm nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở. Khi đi nộp bài thi, hồ sơ coi thi phải bằng phương tiện ô tô và có công an bảo vệ đi kèm.
          Để việc giao, nhận bài thi, hồ sơ thi tại Sở được thuận tiện, lưu ý Trưởng các Điểm thi:
          - Bài thi môn Ngữ văn đã được niêm phong, bỏ vào một bì và niêm phong bì đó bằng tem chuyên dụng của Sở. Ngoài bì ghi rõ: Bài thi môn Ngữ văn của Điểm thi........;
          - Toàn bộ Túi số 2 đựng bài thi trắc nghiệm của từng môn thi độc lập và bài thi tổ hợp đã được niêm phong, bỏ chung trong một bì và niêm phong bì đó bằng tem chuyên dụng của Sở. Ngoài bì ghi rõ: Bài thi trắc nghiệm các môn ....... của Điểm thi......;
          - Trong hồ sơ thi cần phân từng loại (danh sách thí sinh dự thi, biên bản, danh sách đề nghị đặc cách, ...). Từng loại hồ sơ trên được bỏ vào một túi và ghi rõ các thông tin liên quan ở mặt ngoài của túi đó.
          3. Chấm thi, phúc khảo, duyệt kết quả thi
          - Ngày 28/6/2018, từ 7 giờ 00: làm phách bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm;
          - Ngày 30/6/2018:
+ Từ 7 giờ 00: họp Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, Thư ký tổng hợp, Trưởng môn của các điểm chấm thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật;
+ Từ 8 giờ 30: họp các Phó Trưởng Ban chấm thi, Thư ký tổng hợp, Trưởng môn chấm thi tại các điểm chấm thi được phân công;
          + Từ 14 giờ 00 tiến hành chấm thi và kết thúc chậm nhất là ngày 06/7/2018.
          Sở điều động trực tiếp các Phó Trưởng Ban chấm thi, Thư ký tổng hợp, Trưởng, môn, Thư ký môn và cán bộ vi tính vào điểm. Thủ trưởng các đơn vị đề xuất danh sách cụ thể các cán bộ chấm thi theo phương án điều động của Sở.
Việc đề xuất danh sách cán bộ chấm thi  phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 24 của Quy chế thi; các thành viên do Sở điều trực tiếp, nếu không  đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể tham gia được, cần phải báo cáo ngay về Sở để điều người thay thế.
Ngày  11/7/2018: công bố kết quả chấm thi. Sau khi công bố kết quả thi, các đơn vị ĐKDT tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận cho Sở GD&ĐT (Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về phúc khảo điểm bài thi).
Duyệt xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo Điều 39, Điều 40 của Quy chế thi. Công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 17/7/2018. Sở sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau.
          4. Kinh phí tổ chức Kỳ thi: Sở sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau.
          5. Văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, thiết bị... phục vụ kỳ thi
Để sử dụng thống nhất mẫu giấy thi, giấy nháp, túi đựng hồ sơ dự thi, các biểu mẫu,... phục vụ kỳ thi, các đơn vị liên hệ với Công ty Sách và Thiết bị giáo dục Nghệ An; đối với Phiếu trả lời trắc nghiệm, Sở sẽ giao cùng đề thi cho các Điểm thi.
Lưu ý: Những người có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi tại Hội đồng thi không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng thi và không được tham gia các Ban của Hội đồng thi.
          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn trong Công văn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần phản ánh ngay về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 02383846952, 02383598481, 0919563186, 0983502357; Email: phongktkd.songhean@moet.edu.vn  để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.
 
Nơi nhận:                                                                          
      - Như kính gửi (để t/h);
      - Bộ GDĐT (để b/c);
      - UBND tỉnh (để b/c);
      - Các thành viên BCĐ thi tỉnh (để c/đ, t/h);
      - Giám đốc, các Phó Giám đốc (để c/đ, t/h);
      - UBND, Phòng GD&ĐT các huyện, TP, TX (để  c/đ,t/h);                                                   
      - Trường ĐH, CĐ có liên quan (để p/h);
      - Các phòng, ban liên quan thuộc Sở (để t/h);
      - Lưu: VT, KTKĐCLGD.
         KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                            
                    (đã ký)
 
 
            Thái Huy Vinh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây