V/v công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT, năm học 2018-2019

Thứ sáu - 18/05/2018 17:24
      UBND TỈNH NGHỆ AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Số: 921/SGD&ĐT-KTKĐCLGD                              Nghệ An,  ngày 17 tháng 5 năm 2018
 V/v công bố phương thức tuyển sinh
    vào lớp 10 của các trường THPT,  
     năm học 2018-2019

 
                Kính gửi:
           - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
                              - Các trường THPT;
                  
  Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD  ngày 17 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Theo đó, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 là  thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường THPT có số học sinh đăng ký tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu vào trường.  Xét tuyển đối với các trường THPT có số học sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu vào trường.
Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Sở công bố danh sách các trường THPT tổ chức thi tuyển và các trường THPT tổ chức xét tuyển (Danh sách đính kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo danh sách các trường THPT tổ chức thi tuyển và các trường THPT  tổ chức xét tuyển để học sinh và phụ huynh được biết.
2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn có thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào những trường THPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT DTNT hoặc trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, nộp phiếu dự tuyển (bản phô tô) vào một trường THPT tuyển sinh theo hình thức thi tuyển để thi và lấy điểm xét tuyển vào trường THPT DTNT, THPT Chuyên Phan Bội Châu. Thời gian nộp phiếu dự phòng chậm nhất là ngày 19 tháng 5 năm 2018. Các trường THPT tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, khi có thí sinh đến nộp  phiếu dự tuyển(dự phòng) thu nhận và cập nhật vào phần mềm như thí sinh đăng ký dự thi vào trường mình để các em được thi.
3. Các trường THPT có tổ chức thi tuyển, tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD để chuẩn bị cho công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.
4. Kể từ ngày 17/5/2018, các đơn vị  không được nhận hồ sơ đăng ký mới. Các đơn vị niêm phong ngay phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Ngoài sơ mi ghi rõ tên đơn vị, số luợng phiếu, ngày niêm phong, các thành viên niêm phong và ký. Nếu có thí sinh mới đến đăng ký phải xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Kể từ ngày nộp dữ liệu về Sở, các đơn vị không được làm thay đổi dữ liệu thi của đơn vị. Nếu có vần đề gì chưa rõ liên liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo qua SĐT 02383846952, 0988319199, 0912501129 để được làm rõ.
Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc  triển khai thực hiện kip thời.
 
Nơi nhận:   
      - Như trên (để thực hiện);
      - Giám đốc, các Phó Giám đốc;
      - Các phòng, ban liên quan thuộc Sở;
      - Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                                       
                      KT. GIÁM ĐỐC
                      PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                             ( đã ký)
 
                
                     Thái Huy Vinh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây